Nasze Stowarzyszenie powstało z pasji do haloterapii.

Celem działalności jest poszerzanie wiedzy na temat haloterapii i jej zastosowania, jak również wspieranie wszelkich inicjatyw i projektów związanych z jej promocją i wdrażaniem w różnych grupach społecznych.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • opracowywanie standardów, jakie powinny spełniać obiekty haloterapii,
  • edukację w zakresie haloterapii m. in. za pośrednictwem wykładów, publikacji,
  • współpracę ze środowiskami medycznymi oraz wszelkimi innymi, których działalność ukierunkowana jest na poprawę zdrowia,
  • organizację zjazdów i konferencji naukowych,
  • i inne.

Stowarzyszenie Haloterapia Polska