Projekt programu zdrowotnego musi uwzględniać problemy oraz możliwości ich rozwiązania i być precyzyjnie dopasowany do potrzeb społeczeństwa. Na podstawie danych przekazanych przez samorząd nasi eksperci od zdrowia publicznego budują wstępne założenia projektowe. Następnie w ramach konsultacji z różnymi placówkami znajdującymi się na terenie gminy budowany jest wstępny projekt, który jest poddany pod konsultacje.

Ostateczny kształt programu zdrowotnego musi uwzględniać potrzeby społeczeństwa i możliwości samorządu aby optymalnie podnieść poziom zdrowia publicznego na najwyższy możliwy poziom.

Właściwie zbilansowany program jest w stanie objąć swym zasięgiem 100% ludności i przynieść wymierne korzyści zdrowotne i finansowe. Profilaktyka jest zawsze najtańszą formą dbałości o zdrowie. Program zawiera różne formy terapii, edukacji zdrowotnej, większość w duchu jakim posługuje się lecznictwo uzdrowiskowe. Efekty takich działań są trwałe i pozytywnie wpływają na świadomość zdrowotną społeczeństwa.