Wsparcie programy zdrowotne

wsparcie programy zdrowotne

Misją władz samorządowych jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia w bezpiecznym i zdrowym otoczeniu. Istotna jest tutaj rola władz lokalnych, gdyż to właśnie one z założenia najlepiej znają potrzeby mieszkańców, mają więc największy wpływ na ich zdrowie i życie. Gmina będąc najmniejszą jednostką administracyjną znajduje się najbliżej mieszkańców, powinna więc zaspokajać ich podstawowe potrzeby. Zadaniem władz gminy jest interesowanie się życiem mieszkańców i wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów.

Zadaniem platformy megaserwis.pl jest wspieranie samorządów terytorialnych w tworzeniu skutecznych programów zdrowotnych, które będą przyczyniały się do poprawy sytuacji zdrowotnej na danym obszarze. Odpowiadanie na potrzeby społeczności lokalnej jest kluczem do zdrowszego społeczeństwa w całym kraju.

Na stan naszego zdrowia wpływa wiele czynników. Na podstawie raportu ministra zdrowia Kanady Marca Lalonde’a p.t. „A New Perspectives on the Health of Canadians” z 1974 roku określono 4 czynniki mające wpływ na zdrowie: 1. styl życia, 2. środowisko naturalne i społeczne życia, pracy i nauki, 3. czynniki genetyczne, 4. działania służby zdrowia. Stwierdzono, że największy wpływ na zdrowie ma styl życia (50%), następnie środowisko życia i czynniki genetyczne po 20%, natomiast najmniejszy wpływ na zdrowie ma organizacja ochrony zdrowia (10%). Oznacza to, że chociaż mielibyśmy najlepiej zorganizowaną opiekę zdrowotną, jeżeli sami nie zadbamy o swoje zdrowie poprzez właściwe odżywianie, aktywność fizyczną czy unikanie używek, nie osiągniemy dobrego stanu zdrowia. Oczywiście nie można tu bagatelizować czynników genetycznych, na które nie mamy wpływu, jednak i w tym przypadku nie bez znaczenia pozostają nasze wybory dotyczące zdrowia dotyczące chociażby przestrzegania zaleceń lekarskich, odpowiedniej higieny życia czy właściwej rehabilitacji.

Wykształcenie odpowiednich postaw wobec zdrowia jest przewodnim zadaniem promocji zdrowia, a jej głównym narzędziem jest edukacja zdrowotna. Prowadzenie edukacji na temat zdrowego stylu życia od najmłodszych lat ma znaczący wpływ na nawyki zdrowotne w życiu dorosłym, jak również zapobieganie rozwojowi wielu chorób, a w konsekwencji lepszą jakość życia i zdrowe starzenie się. Prowadzenie edukacji zdrowotnej powinno być realizowane nie tylko przez instytucje ściśle związane z ochroną zdrowia, ale także przez inne miejsca naszej aktywności jak szkoły, miejsca pracy itp.